TRI services s.r.o.

TRI services s.r.o.

Pod Višňovkou 1662/23
140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 28506553
DIČ: CZ28506553

Informace o kanceláři TRI services s.r.o.

Účetní kancelář, Praha 4 - Krč nebo Vladislavova, Praha 1

 

TRI services s.r.o. je poradenská společnost, která nabízí finanční, právní a back office služby společnostem v České republice a na Slovensku. Naším cílem je nabídnout klientům komplexní servis pro řešení většiny problémů spojených s chodem firmy a podnikáním. V našem portfoliu najdete nejen služby účetní a ekonomické či právní, ale také například systém pro řízené vymáhání pohledávek nebo nákup služeb za výhodné ceny.

 

Vybrané služby z našeho portfolia v oblasti financí:

Finanční účetnictví

 • fakturace firmy (zpracování přijatých a vydaných faktur)
 • majetek - evidence a účtování
 • sklad - příjemky, výdejky, transfery (materiál, zboží)
 • výkaznictví a reporting - periodické závěrky s reportem majitelům společnosti, roční účetní závěrky apod.
 • ověření závěrky auditorem
 • konzultace a posouzení přiznání daňovým poradcem

Naše výhody

 • komplexní servis – od účtování až po služby účetního auditora a daňového poradce používáme MS Dynamics Navision – nejrozšířenější SW v oboru s rychlými exporty do excelu,wordu
 • účtování na neomezené množství analytických účtů nákladů a výnosů, účtování dle dimenzí jako podklad pro sestavení rozpočtů

Mzdové účetnictví

 • výpočet mezd i pro směnné provozy a THP pracovníky
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců – vše elektronicky
 • evidenční listy – elektronicky
 • roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob

Naše výhody

 • dlouholeté zkušenosti s výpočtem mezd ve směnném provozu
 • docházku pro import stačí zaslat elektronicky v excelu
 • příprava archivace
 • zastupování klienta při kontrolách zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • výpočet mezd osob ZPS, vyplňování podkladů pro žádost o dotace při zaměstnávání ZPS

Rozpočetnictví a kalkulace

 • sestavení rozpočtu pro dané období
 • pravidelné měsíční vyhodnocování s analýzou odchylek, týdenní aktualizace plánů
 • zajištění odhadu výsledku hospodaření po každém vyhodnocení na dané období
 • sestavení kalkulace na jednotky výkonů - služby i výrobky

Naše výhody

 • pro reporting využíváme controllingový nástroj GIST - rychlé reporty v řádech minut, možnost exportu do excelu
 • zkušenost se sestavováním rozpočtů pro bezpečnostní agentury, konzultační firmy, marketingové a personální agentury

Cash flow management

 • obsluha bankovního účtu - zadávání a realizace plateb - tuzemsko, zahraničí
 • doporučení pro vyvážení cash flow - sladění inkasa pohledávek s úhradami dodavatelům

Naše výhody

 • sestavení plánu cash flow pro dané období (např. 12 měsíců) - identifikace možných propadů cash flow
 • aktualizace výhledu na týdenní bázi
 • zajištění provozního i investičního financování s vybraným bankovním ústavem - vyplnění dotazníků a příprava podkladů pro úvěry apod.

Fotografie a videa

Kde nás najdete?